Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ

Güncelleme Tarihi: 11/05/2017

Geleneksel, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Görevleri;

a) Uygulamalar hakkında mevzuat oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
b) Uygulayıcıların yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek, 
c) Uygulama alanlarında faliyet gösterecek merkezlere ruhsat düzenlenmesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek,
ç) Uygulamaları yapan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların çalışmalarını araştırmak ve incelemek,
d) Uygulamalar hakkında eğitim veren kurumların kayıtlarını tutmak,
e) Uygulama merkezlerini ve uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak,
f) Uygulayıcıların sertifikasyon programlarını planlamak,
g) Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekreterya işlemlerini yürütmek,
ğ) Kaplıca bünyesinde bulunan tedvi birimlerinin ruhsat ile ilgili işlemlerini yürütmek
h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.